Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Foort.

DORDRECHT – Op zondag 1 oktober 2017, reikte burgemeester Wouter Kolff van de gemeente Dordrecht de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ uit aan mevrouw E.O. Foort.De uitreiking vond plaats in de Tribatatiskapel van de Lutherse Kerk aan de Vrieseweg in Dordrecht.Mevrouw Foort kreeg de onderscheiding omdat zij zich sinds haar komst in 1970 van Suriname naar Dordrecht heeft ingezet voor de Surinaamse gemeenschap. Ze sloot zich aan bij de Evangelische Broedergemeente in Rotterdam-Centrum en nam het initiatief tot het afleggen van huisbezoeken. Mevrouw heeft zich sterk gemaakt voor een vestiging van de kerk in Dordrecht. Omdat er destijds geen locatie voor de diensten voorhanden was, stelde mevrouw Foort haar eigen huiskamer beschikbaar totdat er een jaar later een geschikte locatie gevonden werd.Inmiddels bestaat de kerk 45 jaar en houdt sinds 40 jaar haar kerkdiensten in de Trinitatiskapel van d Lutherse Kerk.Bij de Broedergemeente zet mevrouw zich al jaren in als vrijwilligster.Ze was coördinatrice van de werkgroep Dordrecht en medeoprichtster van het kerkkoor ‘Gloria’. Ze was acht jaar lid van de Oudstenraad, het kerkbestuur, met als deeltaak diaconie. Vanuit haar achtergrond als onderwijzeres organiseerde mevrouw Foort in Rotterdam de kinderopvang tijdens kerkdiensten en andere jeugdactiviteiten, zoals de zondagsschool.Mevrouw Foort maakt nog steeds deel uit van het pastoraal team en bezoekt gemeenteleden thuis of in het ziekenhuis. In Dordrecht is mede organisator van de maandelijkse diensten en het oogstfeest.

Deze digitale foto blijft eigendom van FOTOPERSBURO BUSINK. Wij hanteren de voorwaarden van het N.V.F. en N.V.J. Gebruik van deze foto impliceert dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden bij publicatie.EB/ETIENNE BUSINK