Laatste keer wilgen knotten in de Biesbosch

DORDRECHT – Op zaterdag 4 maart 2017 was het voor de laatste keer dit seizoen dat de knotploeg, bestaande uit vrijwilligers, zich afgelopen zaterdag bij het onderkomen van de Natuur- en Vogelwacht aan de Noorderelsweg 4a in Dordrecht om Wilgen te knotten.
Van hieruit vertrok de groep naar hun werkplek aan de Zanddijk om nogmaals de armen uit de mouwen te steken en zo het landschap te onderhouden.
Afgelopen winter was de knotploeg van de Natuur- en Vogelwacht druk aan de slag met het knotten van wilgen in en rond de Biesbosch.
Dit jaar waren de griendjes van het Visschersgat in de Dordtse Biesbosch aan de beurt, die behoren tot het eigen beheersgebied van de organisatie.
Dankzij de inzet van vrijwilligers konden de bomen onderhouden en behouden blijven.
Museum Op het terrein van de Natuur- en Vogelwacht, staat ook het Natuur- en Cultuurhistorisch Museum Twintighoeven.
Dit museum toont de natuur- en cultuurgeschiedenis van vlak voor de Sint-Elisabethsvloed tot heden. Behalve de landschappelijke ontstaansgeschiedenis van het tegenwoordige Eiland van Dordrecht, komen vooral de bijzondere, maar ook meer algemene, natuurwaarden van dit waterrijke getijdengebied aan bod.
In het museum zijn bovendien het Natuur Informatie Centrum en het poldercentrum van de Natuur- en Vogelwacht gevestigd.
Het museum is geopend op woensdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 12.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Deze digitale foto blijft eigendom van FOTOPERSBURO BUSINK. Wij hanteren de voorwaarden van het N.V.F. en N.V.J. Gebruik van deze foto impliceert dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden bij publicatie.
EB/ETIENNE BUSINK