Meer dan 14000 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Brok om loempiakraam te behouden Dordrecht.

DORDRECHT – Op dinsdagavond 12 april 2016 heeft Xuan Tran’s eigenaar van de loempiakraam aan de Visbrug in Dordrecht meer dan 14000 handtekeningen aan burgemeester Brok om zijn loempiakraam te behouden.
Om 20.00 uur werden handtekeningen aangeboden aan burgemeester Brok om Xuan Tran’s loempiakraam te behouden op de Visbrug. Om 20.15 vergaderde een commissie over de herinrichting daarvan en zal Tran bij de vergadering ook inspreken.
De Visbrug behoort tot de locaties met veel potentie en mogelijkheden, die onvoldoende benut zijn. Dat is vastgesteld middels de analyses van de binnenstad.
Naar aanleiding van deze conclusies en als vervolg op de eerdere besluitvorming is vanuit het Programma Levendige Binnenstad aan het bureau MTD Landschaps¬architecten opdracht gegeven om een verkennend schetsontwerp te maken voor de Visbrug.
In dit raadsvoorstel wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde planontwikkeling en het krediet beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de plannen.
De kraam staat al meer dan 30 jaar op de Visbrug volgens veel Dordtenaren hoort de kraam op de Visbrug bij Dordrecht.

Deze digitale foto blijft eigendom van FOTOPERSBURO BUSINK. Wij hanteren de voorwaarden van het N.V.F. en N.V.J. Gebruik van deze foto impliceert dat u bekend bent  en akkoord gaat met deze voorwaarden bij publicatie.
EB/ETIENNE BUSINK