Officiële opening Stroomlijn in de Drechtsteden.

DORDRECHT – Op donderdag 23 maart 2017 was de officiële opening van Stroomlijn
De Drechtsteden hebben het doelgroepenvervoer anders georganiseerd.
De uitvoering wordt gedaan door gecontracteerde taxibedrijven en de regie door een publieke centrale, genaamd Stroomlijn.
Uiteindelijk is het de bedoeling om al het doelgroepenvervoer (zoals onderwijs, Wmo, WsW, jeugdzorg) vanuit één plek te regelen.
Wethouder Karin Lambrechts verrichtte de officiële opening in het kantoor van Stroomlijn, in gebouw Crown Point aan de Spuiboulevard 340.

Deze digitale foto blijft eigendom van FOTOPERSBURO BUSINK. Wij hanteren de voorwaarden van het N.V.F. en N.V.J. Gebruik van deze foto impliceert dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden bij publicatie.
EB/ETIENNE BUSINK