Officiële starthandeling van de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

DORDRECHT – Op woensdag 10 mei 2017 vond de officiële starthandeling plaats van de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Peter Heijkoop (wethouder NDB), Lies Struik (heemraad van Waterschap Hollandse Delta) en Han Weber (Gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland) voerde een leuke handeling uit in het bijzijn van andere genodigden.
Ze kwamen aan rijden in een landbouwvoertuig.
De starthandeling vond plaats op de locatie van de bouwkeet (hoek Zeedijk en Oude Veerweg).
De opkomst was ook groot.
Er werden zaadjes uitgedeeld die de bezoekers met zijn allen uitgingen zaaien
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het natuur- en recreatiegebied Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Een aantal deelprojecten is al klaar, zoals de Kop van ’t Land, de Kooikil en de bezinkplas.
Met de realisatie van de Noorderdiepzone ontstaat een nieuwe, grote ‘achtertuin’ voor alle Dordtenaren.
Met deze nieuwe (natte) natuur verbetert de waterkwaliteit op het eiland van Dordrecht én nemen de recreatiemogelijkheden nabij de bewoonde wereld toe.

Deze digitale foto blijft eigendom van FOTOPERSBURO BUSINK. Wij hanteren de voorwaarden van het N.V.F. en N.V.J. Gebruik van deze foto impliceert dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden bij publicatie.
EB/ETIENNE BUSINK