Oplevering dijkversterking Eiland van Dordrecht.

DORDRECHT – Op woensdag 7 juni 2017 heeft in het Bilderbos in Dordrecht de oplevering plaatsgevonden van de dijkversterking op het Eiland van Dordrecht.De oplevering vond plaats door meerdere partijen, te weten wethouder Piet Sleeking van de gemeente Dordrecht, Rijkswaterstaat, het Waterschap en een groep schoolkinderen.Delen van de bedijking van het Eiland van Dordrecht voldeden niet aan de veiligheidsnormen. Het Waterschap Hollandse Delta heeft daar toen een versterkingsplan voor opgesteld, waarvan de uitvoering in 2014 is gestart. Inmiddels zijn de versterkingswerkzaamheden afgerond en zijn de dijken voor de komende 50 jaar weer veilig.

Deze digitale foto blijft eigendom van FOTOPERSBURO BUSINK. Wij hanteren de voorwaarden van het N.V.F. en N.V.J. Gebruik van deze foto impliceert dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden bij publicatie.EB/ETIENNE BUSINK