Rekenkamercommissie doet onderzoek naar subsidiebeleid , Uitvoering subsidiebeleid kan beter.

ZWIJNDRECHT – dinsdagavond 16 mei 2017 – Een onderzoek door de rekenkamercommissie naar de uitvoering van het subsidiebeleid laat een aantal gebreken zien in de uitvoering.
De kern van het onderzoeksrapport is dat de gemeente zich bij het verstrekken van subsidie niet houdt aan de door de raad en/of het college vastgestelde spelregels.
De rekenkamercommissie adviseert uitvoeringspraktijk en spelregels weer bij elkaar te brengen.
Dit kan op twee manieren: het aanpassen van de spelregels of het aanpassen van de praktijk.
Welke keuze daarin wordt gemaakt is een politieke keuze, daarin kan de rekenkamercommissie niet adviseren.
Daarnaast ziet de rekenkamercommissie dat beschikkingen aan de verenigingen waarin de hoogte van de subsidie staat vermeld pas na de start van het jaar verstrekt worden.
Daardoor vermindert de grip van de raad en het college op grotere subsidieontvangers.
Ook de informatievoorziening over richting raad kan beter.
De rekenkamercommissie constateert daarnaast dat het stellen van doelen en voorwaarden aan de subsidieontvangers en een goede dossiervorming binnen de organisatie beter kan.
De rekenkamercommissie doet met betrekking tot deze conclusies diverse aanbevelingen gericht op een uitvoeringspraktijk waarbij meer grip bestaat op subsidiegelden gebaseerd op beter afgestemde verwachtingen tussen gemeenteraad, college en subsidieontvangers.

De burgemeester van Zwijndrecht heeft het rapport van de rekenkamercommissie tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond 16 mei in ontvangst genomen.
Deze digitale foto blijft eigendom van FOTOPERSBURO BUSINK. Wij hanteren de voorwaarden van het N.V.F. en N.V.J. Gebruik van deze foto impliceert dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden bij publicatie.
EB/ETIENNE BUSINK