Vondst kerkhof uit late Middeleeuwen bij Lindtse kerk in Zwijndrecht.

Zwijndrecht – Donderdag 6 april 2017 -Bij rioleringswerkzaamheden in de Bloemenbuurt zijn greppels, een kerkhofmuur en een kerkhof uit de late Middeleeuwen (tussen 1331 en 1500) gevonden. Bij de Lindtse kerk aan de Develweg werden door archeologen botten, vier menselijke skeletten én een complete grafkist gevonden.Één van de skeletten ligt omgekeerd, met de oogkassen niet richting hemel maar richting het middelpunt der aarde. In de Middeleeuwen werden misdadigers zo begraven. Een ander skelet ligt gevouwen op de zij.De complete, relatief kleine grafkist, is nog in goede staat. Volgens de archeoloog ligt in de kist waarschijnlijk het skelet van een kind. De kist wordt in zijn geheel gelicht, geopend en de inhoud archeologisch onderzocht. Naast de kist zijn enkele losse delen van een verstoorde kist aangetroffen. Gezien de dikte van het natuurlijke veen, zouden er nog één of enkele lagen met graven kunnen liggen.Portefeuillehouder archeologie Robert Kreukniet: “De vondsten worden met grote archeologische zorgvuldigheid behandeld. De vindplaatsen kunnen niet behouden blijven. De rioleringswerkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd maar inmiddels weer hervat.

Deze digitale foto blijft eigendom van FOTOPERSBURO BUSINK. Wij hanteren de voorwaarden van het N.V.F. en N.V.J. Gebruik van deze foto impliceert dat u bekend bent  en akkoord gaat met deze voorwaarden bij publicatie.EB/ETIENNE BUSINK