VoorleesExpress op Dordtse Basisscholen

DORDRECHT – Op maandag 7 September 2015 is er op de Dordtse bassischool De Fontein gelegen aan de Mathijs Marisstraat in Dordrecht begonnen met de voorleesExpress.
De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis.
Het stelt ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren ,op hun eigen manier.
Kinderen van de school begonnen met feestelijk confetti omhoog te gooien.
De kinderen van De Fontein in Oud Krispijn en Wielwijk maken in de week van 7 – 11 september uitgebreid kennis met de vrijwilligers van de VoorleesExpress.
In het kader van de week van de alfabetisering komen elke dag vrijwilligers voorlezen in de peuter- en kleutergroepen.

Deze foto’s als afdruk of download kopen Particulier of Zakelijk.